Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
 1. Om te kunnen spelen op de par-3 baan is minimaal baanpermissie par 3 vereist;
 2. Een speler zonder baanpermissie kan meespelen op de par 3 baan onder begeleiding van een speler met minimaal baanpermissie par 3. De maximale flightgrootte is in dat geval 2 personen;
 3. Toegestane flightgrootte:
  1. 2-bal: minimaal 1 speler in bezit van baanpermissie par 3
  2. 3-bal: allen in bezit van minimaal baanpermissie par 3
  3. 4-bal: allen in bezit van minimaal EGA-handicap 54 of lager
 4. Toegang tot de par 3 baan is alleen mogelijk met een gereserveerde starttijd en bijbehorend speelrecht, bijvoorbeeld: 10-rondenkaart, credits, bedrijfskaart of greenfee;
 5. Meld je minimaal 15 minuten voor de starttijd bij de caddiemaster, en zorg er voor dat je uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de tee/afslag aanwezig bent (NB: een niet tijdige melding vervalt en kan vanaf 15 minuten voor de starttijd worden vergeven aan een andere speler);
 6. Uitsluitend de golfregels van St. Andrews, aangevuld met Local Rules, zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing;
 7. Verlies van afstand op de voorgaande flight? Pak de bal op en zoek aansluiting met de voorgaande flight, of laat de achter opkomende flight door;
 8. Indien je van de route afwijkt vervalt de standing;
 9. Bij het spelen van 18 holes (twee rondes) moet de tweede starttijd worden aangehouden (zoals geprint op de scorekaart);
 10. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang;
 11. Het is niet toegestaan om in de baan driving-range ballen te gebruiken;
 12. Repareer pitch-marks en divots, hark de bunkers aan na gebruik;
 13. Specifieke kleding is niet vereist, wij adviseren iedereen vooral sportieve kleding te dragen (onze tips). Niet toegestaan zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken. Bij voorkeur worden er golfschoenen met noppen of soft spikes gedragen;
 14. Het gebruiken van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden op de golfbaan/oefenaccommodaties is toegestaan mits hiermee geen overlast voor anderen ontstaat;
 15. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen. De Marshal en functionarissen van het Recreatieschap zijn bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kunnen zij het bespelen van de baan laten beëindigen;
 16. Aanwijzingen van een Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd. Deze functionarissen kunnen zich legitimeren;
 17. Het Recreatieschap is voor directe en indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard volgens tekst scorekaart. Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zijn wettelijk aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien.
 18. Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met het management van openbare Golfbaan Hitland.
 19. Geschillen kunnen schriftelijk worden richten tot de manager van openbare Golfbaan Hitland, de heer Robert Verburg, Blaardorpseweg 1, 2911BC Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal via e-mail.