Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
 1. Grond in bewerking (GUR) gemarkeerd door blauwe palen of lijnen is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 2. Zowel de steun- en beschermingspalen bij jonge aanplant op de baan, als alle afstands- en hindernispalen worden beschouwd als vaste obstakels waarvan het ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens regel 16.1;
 3. Op hole 14, 15, 16 en 17 zijn de rode hindernissen slechts aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 4. Het gebied binnen de hindernis links op hole 3 en hole 16, gemarkeerd door rode palen met groene koppen is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone met een strafslag worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 5. Indien de bal in het algemene gebied ligt en een verboden speelzone vormt een belemmering voor het innemen van de stand of de voorgenomen swing, dan moet de spe(e)l(st)er zonder strafslag handelen volgens regel 16.1b;
 6. Als een spe(e)l(st)er niet weet of zijn/haar bal in de gele hindernis ligt op holes 9 en 18, mag een speler een provisionele bal worden gespeeld volgens regel 18.3. Indien de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten gevonden wordt in de hindernis heeft de spe(e)l(st)er de keuze deze te spelen zoals hij ligt of verder te spelen met de provisionele bal.
 7. Delen van de baan die gemarkeerd zijn door rood/witte palen met een groene knop zijn beschermde milieugebieden. Het is ten strengste verboden om deze gebieden te betreden.
 8. De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.
 9. ROBOTMAAIER: De robotmaaier stopt voor een tas of trolley en gaat weer rijden als deze verwijderd is.
  Als uw bal in beweging de maaier raakt, dient u de bal volgens Regel 11.1 te spelen waar deze tot stilstand is gekomen. Als de robotmaaier uw stilliggende bal heeft bewogen, dient u deze terug te plaatsen volgens Regel 9.6.

Tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld bij de receptie.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BAAN

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien

Wandel digitaal door de baan

Wandel digitaal door de baan

Wil je meer zien van de baan, en oriënteren hoe de baan loopt? Dat kan bij ons baanoverzicht: hier blader door alle holes van de 18 holes baan heen, met als extra daarbij de vogels die je per hole tegen kunt komen. Speel golf, kijk om je heen en geniet!

Blader mee